Axuda
Mediante este servizo poderá comprobar a validez dun documento con código seguro de verificación (CSV) emitido polo Sistema de Licitacion Electrónica da Xunta de Galicia.
Introduza o código CSV no recadro de abaixo e pulse en "Verificar".
Pode consultar o seguinte enlace se desexa saber máis sobre o código CSV e a súa funcionalidade.
Código seguro de verificación (CSV)