Axuda

Verificación de sinatura de ofertas

Con este servizo poderá verificar a autenticidade das sinaturas dos documentos asinados e presentados a través do SILEX. Para elo deberá facer uso do formulario que se amosa á esquerda:

  • Adxunte o documento orixinal do que desexa verificar a sinatura mediante o control Documento para verificar.
  • Adxunte en Sinatura do documento a sinatura correspondente ao documento a verificar.